Strategija razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja u turizmu te je prema periodu važenja usklađen s novim programskim razdobljem na razini Europske unije.

Cilj izrade ove Strategije jest analizirati trenutno stanje Općine Bedekovčina po svim segmentima relevantnim za razvoj turizma ovog područja (gdje smo sada) te pružiti smjernice za daljnji održivi razvoj kroz definiranje vizije i ciljeva razvoja (gdje želimo biti), kao i mjera te strateških razvojnih projekata potrebnih za njihovo ostvarenje (kako tamo stići).

Upravljanje razvojem turizma Općine Bedekovčina ima za cilj definirati ključne korake u realizaciji svih zacrtanih ciljeva ove Strategije, ključne dionike i njihove uloge i odgovornosti, kao i načine praćenja napredovanja kroz definirano vremensko razdoblje. Strategija razvoja turizma kao krovni dokument razvoja turizma poboljšava usmjerenost svih relevantnih dionika kroz zajednički identificirane ciljeve, potiče pravovremeno odlučivanje i korištenje postojećih resursa na efikasniji, koherentniji i transparentniji način te povećava mogućnosti za privlačenje financijskih sredstava, posebice iz fondova EU.

 Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 24. veljače  2021. godine dostave svoje komentare na Nacrt Strategije razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pisanim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnije Strategije razvoja turizma Općine Bedekovčina za razdoblje od 2021. do 2027. godine.