SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: O PRIJEDLOZIMA LIKOVNIH RIJEŠENJA GRBA I ZASTAVE OPĆINE BEDEKOVČINA

Početak savjetovanja

15. ožujka 2021.

Završetak savjetovanja

14. travnja 2021.

 

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,  123/17, 98/19 i 144/20), Statuta Općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 06/13, 24/14, 29/15, 14/18, 17/20 i 46/20) i Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 94/98 i 68/04), Općina Bedekovčina krenula je u postupak odobrenja grba i zastave.

Prema članku 2. Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 94/98 i 68/04), grb jedinice lokalne samouprave sastoji se od štita i sadržaja unutar njega, a mora biti izrađen po pravilima heraldike.

Prema članku 3. Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba i zastave jedinici lokalne samouprave („Narodne novine“, broj 94/98 i 68/04) na zastavi općine nalazi se grb Općine.

Utvrđeno je da se od osnutka Općine pa do danas nije pokrenuo postupak kod Ministarstva uprave za odobrenje grba i zastave Općine Bedekovčina, te slijedom navedenog isti nemaju odobrenje za korištenje.

S obzirom na navedeno Općina je krenula u postupak odobrenja, a u konzultacijama s Ministarstvom i stručnom osobom utvrđeno je da prethodni grb nije izrađen prema pravilima heraldike te kao takav ne može biti odobren, stoga je bilo potrebno pristupiti izradi novih likovnih rješenja.

S obzirom na to da nam je u odabiru obilježja Općine presudno mišljenje građana i građanki Općine Bedekovčina, molimo Vas da se priključite javnom savjetovanju.

U prilogu se nalaze 3 likovna rješenja grba te Vas molimo da odaberete jedno od rješenja, odnosno dostavite komentare i mišljenja putem obrasca za savjetovanje.