Na temelju članka 42. Zakona o proračunu  (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 29. Statuta Općine Bedekovčina (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” broj 12/21)), Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donosi Proračun Općine Bedekovčina, na prijedlog načelnika. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Proračunom Općine Bedekovčina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu te prikupljanja mišljenja zainteresiranih dionika

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 15. prosinca 2023. godine dostave svoje komentare na  Prijedlog Proračuna Općine Bedekovčina  za 2024. godinu i projekciju za 2025. i 2026. godinu putem OBRASCA za savjetovanje na e-mail: iva@bedekovcina.hr, osobno ili pismenim putem na adresu Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Općine Bedekovčina.

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Zahvaljujemo na doprinosu u izradi što kvalitetnijeg Prijedloga Proračuna Općine Bedekovčina za 2024. godinu i Projekcija za 2025. i 2026. godinu.

Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.