Sportska zajednica – natječaji

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2023. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica Općine Bedekovčina donijela je 03.02.2023. godine na Redovnoj skupštini Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za 2023. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =82.300,00 EUR rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 03. ožujka 2023. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: arpad.jaksa@gmail.com i ana.ocvirek@gmail.com.

______________________________________________________________________

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2022. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 27.01.2022. godine na Redovnoj Skupštini Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za 2022. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za zadovoljavanje javnih potreba u sportu. Financijska sredstva u visini =600.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:(…)

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 27. veljače 2022. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:arpad.jaksa@gmail.com

1. KRITERIJ I MJERILA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

1.a. PRILOG KRITERIJ I MJERILA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

2. DDLUKA SKUPŠTINE SZ O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

3. TEKST JAVNOG POZIVA

4. GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

5. UPUTE ZA PRIJAVITELJA

6. OPIS PROGRAMA PROJEKTA 2022

7. PRS – OBRAZAC PRORAČUNA 2022

8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2022

9. Obrazac opisnog izvještaja projekta-2022

10. Obrazac financijskog izvještaja projekta-2022

11 – IP – IZJAVA O PARTNERSTVU-2022

______________________________________________

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2021. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 24.02.2021. godine na Redovnoj skupštini Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna općine Bedekovčina za 2021. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna  za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =460.000,00,00 kn rasporedit će se sportskim udrugama putem javnog poziva.

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 24. ožujka 2021. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte:arpad.jaksa@gmail.com

Potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:”

1. Kriteriji i mjerila za financiranje javnih potreba

2. Odluka Skupštine o načinu raspodjele raspoloživih sredstava-2021

3. Tekst javnog poziva-2021

4. Godišnji plan natjecaja-2021

5. Upute za prijavitelje-2021

6. Opis programa – projekta-2021

7. PRS – Obrazac proracuna-2021

8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja-2021

9. Obrazac opisnog izvještaja projekta-2021

10. Obrazac financijskog izvještaja projekta-2021

11 – IP – Izjava o partnerstvu-2021

_______________________________________________________________________

JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2020. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 12. veljača 2020. godine Odluku o raspisivanju „JAVNOG POZIVA UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2020. GOD.“

Financijska sredstva u visini =350.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem ovog javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 12. ožujka 2020. godine. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: arpad.jaksa@gmail.com  najkasnije do 29. veljače 2020.


JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2019. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 07. veljača 2019. godine na Izvršnom odboru Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za 2019. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Općine Bedekovčina za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.
Financijska sredstva u visini =350.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

Propisane obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom prijavitelja.

Navedenu tiskanu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno na adresu: SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE BEDEKOVČINA n/r tajnika, Stjepana Radića 1, 49221 BEDEKOVČINA

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom: „Javni poziv za financiranje programa udruga u sportu – NE OTVARAJ“

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način i ne sadrže svu dokumentaciju koja je propisana Pozivom, neće biti uzete u daljnje razmatranje.

Rok za prijavu na Poziv je 14. ožujak 2019. godine.

Sve prijave poslane nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u Športsku zajednicu Općine Bedekovčina, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke. Ako je prijava dostavljena poštom, vrijedit će datum koji je pečatom naznačen na omotnici.


JAVNI POZIV UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2018. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica općine Bedekovčina donijela je 19. siječnja 2018. godine Odluku o raspisivanju „JAVNOG POZIVA UDRUGAMA ZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BEDEKOVČINA ZA 2018. GOD.“

Financijska sredstva u visini =350.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem ovog javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

DOKUMENTI

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 22. veljače 2018. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: pozaic.ivan@gmail.com najkasnije do 05. veljače 2018.