Stipendije

Opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Bedekovčina uređuju se Pravilnikom o  uvjetima,  kriterijima i postupku   dodjele stipendije   učenicima   srednjih škola  i redovitim   studentima  s područja  Općine Bedekovčina

 • Stipendije se dodjeljuju putem natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bedekovčina koji provodi Jedinstveni upravni odjel
 • Natječaj raspisuje općinski načelnik do 30. listopada tekuće godine
 • Učeničke stipendije dodjeljuju se u sljedeće tri kategorije:
 • stipendije za nadarene učenike 
 • stipendije za učenike po socijalnom kriteriju
 • stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja
 • Učenici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji
 • Općinske studentske stipendije dodjeljuju se svim redovitim studentima prijavljenim na natječaj koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija.
 • Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Jedinstveni upravni odjel, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina
 • Sportske  stipendije kategoriziranim  sportašima
 • Sportske stipendije dodjeljuje Općina Bedekovčina, na temelju podnesenih pisanih zahtjeva sportaša sukladno planiranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Općine Bedekovčina.
 • Sportske stipendije dodjeljuje Općina Bedekovčina, na temelju podnesenih pisanih zahtjeva sportaša sukladno planiranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Općine Bedekovčina
 • Sportska stipendija isplaćuje se na račun sportskog kluba/udruge čiji je sportaš član. Ugovorom se sportski klub/udruga obvezuje uplatiti cijeli iznos uplaćenih sredstava na račun sportaša.
 • Pravo na sportsku stipendiju ostvaruju sportaši sa prebivalištem na području Općine Bedekovčina čiji su rezultati vrednovani i potvrđeni od Hrvatskog olimpijskog odbora čijim su rješenjem razvrstani u sljedeće kategorije:
  1. sportaš Hrvatske          kategorije/vrhunski sportaš Hrvatske,
  2. sportaš Hrvatske         kategorije/vrhunski sportaš Hrvatske,
  3. sportaš Hrvatske       kategorije/vrhunski sportaš Hrvatske,
  4. sportaš Hrvatske       kategorije/vrsni sportaš Hrvatske,
  5. sportaš Hrvatske         kategorije/daroviti sportaš Hrvatske,
  6. sportaš Hrvatske       kategorije/daroviti sportaš Hrvatske.

________________________________________________________________________

Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

  • Dijana Jakuš, predsjednica
  • Ljubica Gorički, član
  • Petra Hohnjec, članica
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za stipendije (pdf)(docx)

DOKUMENTI