Stipendije

 

Povezana slikaOpći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Bedekovčina uređuju se Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Bedekovčina.

  • stipendiranje učenika i studenata ostvaruje se po osnovi uspjeha u školovanju i socijalno- materijalnog statusa.
  • osim redovnih učeničkih i studentskih stipendija, stipendije se dodjeljuju i u posebnoj kategoriji deficitarnih zanimanja.
  • sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Općine Bedekovčina.
  • vrstu, broj i mjesečnu visinu stipendija za svaku školsku/akademsku godinu određuje Općinski načelnik Zaključkom, a u zavisnosti od osiguranog iznosa za ove namjene u proračunu Općine.
  • stipendije se dodjeljuju putem natječaja u skladu s kriterijima Pravilnika.
  • natječaj raspisuje Općinski načelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Bedekovčina, na web stranici Općine te emitiranjem preko radio postaja.

Sve zaprimljenje zahtjeve po natječaju rješava, na osnovi kriterija Pravilnika, Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija koje zatim i sastavlja Redosljednu listu. Radosljedna lista objavljujuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Bedekovčina.

U roku od 8 dana od objave Redosljedne liste podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Općinskom načelniku.

Odluka Općinskog načelnika je konačna, a na osnovi Redosljedne liste Jedinstveni upravni odjel poziva podnositelje zahtjeva na sklapanje ugovora.

 

Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

  1. Dijana Jakuš, bacc.praesc.educ., Ulica Valenta Jakuša 30, Poznanovec, članica
  2. Jelena Horvat, bacc.san.ing., Alojza Člekovića 41, Poznanovec, članica
  3. Ljubica Gorički, prof. pedagogije, Brestovec Orehovički 17, članica

DOKUMENTI