Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda „Narodne novine“, broj 16/19. ,postupak za proglašenje prirodne nepogode je sljedeći:

  • oštećenici prijavljuju nastalu štetu,
  • jedinice lokalne samouprave prikupljaju podatke svaka za svoje područje,
  • gradska odnosno općinska povjerenstva izrađuju procjenu nastale štete,
  • prvu procjenu štete povjerenstva unose u aplikaciju Registar šteta
  • na temelju njihove procjene načelnik odnosno gradonačelnik podnosi prijedlog županu za proglašenje prirodne nepogode, ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti:
  1. vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu
  2. prirod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili
  3. ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30%.

Po proglašenju prirodne nepogode oštećenici u roku od 8 dana mogu na propisanom obrascu podnijeti prijavu štete.

Ujedno Vas obavještavamo da Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije trenutno ne prima pomoć namijenjenu nastradalima u potresu na području Sisačko-moslavačke županije, jer nema prostora za skladištenje, a na terenu je privremeno dovoljno osnovnih potrepština. Molimo Vas da iznađete prostor i uskladištite sakupljenu pomoć  na svojem području jer će biti potrebna u narednom periodu. Informacije 049/371-141 Društvo Crvenog križa Krapinsko-zagorske županije.

Anđelko Ferek-Jambrek

Načelnik stožera civilne zaštite Krapinsko – zagorske županije