Studentske stipendije

Opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Bedekovčina uređuju se Pravilnikom o  uvjetima,  kriterijima i postupku   dodjele stipendije   učenicima   srednjih škola  i redovitim   studentima  s područja  Općine Bedekovčina.

  • Općinske studentske stipendije dodjeljuju se svim redovitim studentima prijavljenim na natječaj koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija, koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina.

 

Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije prilaže se:

  1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
  2. potvrda fakulteta o statusu redovitog studenta,
  3. preslika studentske isprave (indeksa),
  4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje jedinstveni upravni odjel, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina.