Traži se topli dom za napuštene pse.

Za sve informacije možete se obratiti putem e-maila: matija@bedekovcina.hr ili na broj telefona: 049/ 213-963.