Ukupni prihodi i primici proračuna za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 15.786.631,27 kuna ili 93,75 % godišnjeg plana.

U odnosu na ostvarene prihode u 2017. godini, u 2018. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu većem za 3.285.717,36 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 15.008.110,76 kuna ili 88,96% godišnjeg plana.
Viškovi iz prethodnih godina iznose 44.187,00 kuna.
Općina Bedekovčina 2018. godinu završila je s viškom sredstava u iznosu od 822.707,51 kn.

U strukturi ostvarenih prihoda u 2018. godini najveći udio imaju prihodi poslovanja u iznosu od 10.916.757,55 kuna ili 69,15% iznosa ukupnih prihoda.
Za program poticanje razvoja gospodarstva u 2018. godini utrošeno je 305.039,28 kn, za održavanje komunalne infrastrukture utrošeno je 2.185.103,64 kn, za građenje komunalne infrastrukture utrošeno je 1.060.893,01 kn. Za program predškolskog odgoja utrošen je iznos od 3.063.103,37 kn, za program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu utrošeno je 860.837,59 kn. Za program promicanje kulture 2018. godine utrošeno je 1.022.536,51 kuna, za program razvoj sporta i rekreacije u 2018. godini utrošeno je 981.750,75 kn, za program djeca i mladi u 2018. godini utrošeno je 223.008,73 kuna, a za program razvoj civilnog društva u 2018. godini utrošeno je 234.550,00 kuna te je za program upravljanje imovinom utrošeno 616.645,31 kuna. Za provođenje programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja utrošeno je ukupno 699.885,42 kn.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bedekovčina za 2018. godinu usvojen je na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina.