Kako bi povećali sigurnost djece i uljepšali mjesto čekanja na školski autobus, Općina Bedekovčina uredila je autobusno stajalište kod ulaza u Naselje Židovinjak.

Postavljena je betonska podloga i autobusna kućica te je montirana zaštitna ograda.

U završnoj fazi je i izrada projektno – tehničke dokumentacije autobusnih stajališta za potrebe prijevoza osnovnoškolaca na području Općine Bedekovčina. Postupak je dugotrajan zbog usklađivanja s projektno-tehničkom dokumentacijom rekonstrukcije D24 te potrebe ishođenja posebnih uvjeta građenja.