Općinsko vijeće Općine Bedekovčina, na svojoj posljednjoj sjednici, jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi za područje Općine Bedekovčina.

Navedenom izmjenom predviđa se da su plaćanja komunalne naknade u prve tri godine poslovanja, u određenom postotku, oslobođeni poduzetnici za građevinu za koju su akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2019. godine te se povećava postotak oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za prvu i treću godinu poslovanja.

Izmjenom Odluke određeno je da se obveznici plaćanja, odnosno pravne i fizičke osobe, oslobađaju od plaćanja komunalne nakade i to:
1. U prvoj godini rada, odnosno prvih 12 mjeseci rada, 100% iznosa komunalne naknade,
2. U drugoj godini rada, odnosno drugih 12 mjeseci rada, 50% iznosa komunalne naknade,
3. U trećoj godini rada, odnosno trećih 12 mjeseci rada, 30% iznosa komunalne naknade,
za građevinu za koju su akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdani nakon 01. 01. 2019. godine za poslovni prostor:
– u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije,
– u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost,
– u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, sportsko – rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično),
– u kojem se obavlja trgovačka ili uslužna djelatnost ,
– za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne površine veće od 500,00 m2 , u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem privrednih aktivnosti.

Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade obveznik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade.