Obavještavaju se mještani Općine Bedekovčina da je u tijeku podjela spremnika za papir, plastiku i biootpad kućanstvima na području Općine Bedekovčina.

Sveukupno će se kućanstvima podijeliti 2250 spremnika za plastiku, 230 spremnika za biootpad i 1411 spremnika za papir. Spremnici su nabavljeni u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.