U tijeku su radovi na izgradnji dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom. Projekt je odabran za sufinanciranje putem natječaja LAG-a Zeleni bregi, a Ugovor o financiranju potpisan je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Izvođač radova je obrt Građevinar „Hrvoj“.

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje novog dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom na dijelu katastarske čestice k.č.br. 875/3, k.o. Poznanovec koje će se sastojati od prostora sa spravama za dječju igru, višenamjenskog prostora za dječju igru, uređene zelene površine prekrivene travom i odgovarajućom vegetacijom, panel ograde koja je predviđena oko cijelog igrališta, elemenata urbane opreme te pripadajuće komunikacijske pješačke površine.

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta i uvođenje novih usluga kroz stvaranje adekvatnog, kvalitetnog i sigurnog prostora za boravak djece na otvorenom, svakodnevnu igru na rekreacijskoj i kreativnoj opremi igrališta uz razvoj motorike, fizičke koordinacije i socijalnih vještina djece – najmlađih članova zajednice. Cilj je usađivanje navika aktivnog života i tjelesne aktivnosti čime se indirektno utječe na zdravlje i navike djece od malih nogu.

Očekivani rezultati su:

1. Izgrađeno dječje igralište u Lugu Poznanovečkom ukupne površine 224,50 m2, od čega

201,70 m2 unutar ograde igrališta,

2. Postavljena panel ograda visine 1,50 m oko dječjeg igrališta,

3. Izgrađene pristupne pješačke staze,

4. Montirane sprave za igru,

5. Uređena zelena površina i odgovarajuća vegetacija,

6. Postavljene klupe za sjedenje i koševi za otpatke u ograđenom dijelu dječjeg igrališta

  1.  Osiguran prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, roditelja te ostalih stanovnika naselja Lug Poznanovečki, ali i područja čitave Općine Bedekovčina.

Ukupna vrijednost projekta: 80. 150,64 EUR odnosno 603.895,00 HRK.

Iznos potpore: 32.917,22 EUR odnosno 248.014,80 HRK

Vlastita sredstva: 47.233,42 EUR odnosno 355.880,20 HRK.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.