U tijeku su radovi na provedbi projekta: Sanacija klizišta na NC PZ-031 – Klizište Mlinarići. Cilj projekta je sanacija štete te obnova redovnog funkcioniranja sustava u području prijevoza  kako bi se osigurali uvjeti za svakodnevno nesmetano prometovanje stanovništva. U sklopu projekta predviđene su aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije te izvedba radova sanacije. Vrijednost projekta je 217.396,87 EUR. Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije.