U sklopu projekta HICAPS, u tijeku su radovi na revitalizaciji perivoja Dvorca Gornja Bedekovčina.

Radovi obuhvaćaju uređenje pješačke staze do dvorca te revitalizaciju cvjetnjaka i živičnjaka. Uz stazu će se postaviti odmorišta s proširenjima za klupe te ograda radi omogućavanja lakšeg pristupa dvorcu osobama smanjene pokretljivosti.

Završna obloga pješačke staze bit će klinker opeka koja reflektira dugu tradiciju proizvodnje opeke Bedekovčanskog kraja.

Također, u sklopu projekta postavit će se 10 rasvjetnih LED tijela, kao i urbana oprema (klupe, info table i koševi za otpatke).

Šetnica će biti otvorena za javnost te će se realizacijom projekta omogućiti javnosti mjesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

Projekt HICAPS odobren je kroz transnacionalni program Interreg Central Europe, a usmjeren je na osnaživanje kapaciteta javnog i privatnog sektora za korištenje kulturnog nasljeđa i resursa ostvarenih međunarodnom suradnjom između partnerskih zemalja. Općina Bedekovčina na projektu sudjeluje s partnerima iz Slovenije, Poljske, Italije i Hrvatske, a usmjeren je na korištenja kulturnog nasljeđa kao resursa za lokalni i regionalni razvoj, te oko podizanja svijesti među školama i građanima o povijesti koja se održava kroz povijesne parkove.

Ukupna vrijednost projekta svih partnera iznosi 1.798.274,20 eura, a projekt traje do 31. svibnja 2020. godine.