Učeničke stipendije

Opći uvjeti, postupak i kriteriji dodjele stipendija učenicima i studentima s područja Općine Bedekovčina uređuju se Pravilnikom o  uvjetima,  kriterijima i postupku   dodjele stipendije   učenicima   srednjih škola  i redovitim   studentima  s područja  Općine Bedekovčina.

 • Općinske učeničke stipendije dodjeljuju se učenicima koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Općine Bedekovčina u sljedeće tri kategorije:
 • A) stipendije za nadarene učenike: učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4,70.
 • B) stipendije za učenike po socijalnom kriteriju:  učenici s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 2,80.
 • C) stipendije za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja: učenici koji su upisali neko od deficitarnih zanimanja utvrđenih u skladu s člankom 3. Pravilnika
 • Učenici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

 

 • Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u A (nadareni) i B (socijalni kriterij) kategoriji prilaže se:
 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 2. potvrda srednje škole o statusu učenika,
 3. preslika svjedodžbe zadnjeg završenog razreda srednje škole, odnosno za učenike prvog razreda srednje škole, preslika svjedodžbe osmog razreda osnovne škole,
 4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).

Uz navedenu dokumentaciju, zahtjevu treba priložiti i sljedeću posebnu dokumentaciju, ovisno o kategoriji za koju se podnosi zahtjev za stipendijom:

A – stipendije za nadarene učenike:

 1. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju zadnje godine završenog školovanja,
 2. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva

B – stipendije za učenike po socijalnom kriteriju:

 1. izjavu o članovima kućanstva ( na obrascu Jedinstvenog upravnog odjela),
 2. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja (prema uputama iz obrasca Jedinstvenog upravnog odjela)
 3. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika

Zahtjevu za dodjelu učeničke stipendije u C kategoriji (deficitarna zanimanja) prilaže se:

 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,
 2. potvrda srednje škole o statusu učenika,
 3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Jedinstvenog upravnog odjela).

Zahtjevi za stipendiju podnose se na propisanom obrascu koji izdaje jedinstveni upravni odjel, a koji se obavezno objavljuje i može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Općine Bedekovčina.