Udruga vinogradara i vinara “Brajde” Poznanovec obavještava članove Udruge, i sve zainteresirani za ovu problematiku, na stručno savjetovanje u organizaciji Udruge „Brajde“ Poznanovec i to na teme:

  • program zaštite vinove loze tijekom 2019. godine

(predavanje od strane prod. predstavnika „SYNGENTA“  Tomislav Vrabec, dipl.ing.agr)

  • Proljetna gnojidba vinograda od strane zastupnika mineralnih gnojiva Yara gđa Anica Benger dipl.ing.polj

Savjetovanja će se održati u prostorijama Vatrogasnog doma Poznanovec,

dana 05.03.2019. god. (utorak) s početkom u 18,00 sati.

Udruga organizira ocjenjivanje vina VINARIJADA 2019, uzorci će se skupljati dana 14.03.2019. god (četvrtak) u vremenu od 18,00 – 21,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma Poznanovec. Za ocjenjivanje je potrebno donijeti 2 boce vina, neoznačene.

Kotizacija za članove Udruge – prvi uzorak besplatan, ostali uzorci se plaćaju 30,00 kn

Kotizacija za ostale vinare – 40,00 kn po uzorku.