O B A V I J E S T

Udruga organizira ocjenjivanje vina VINARIJADA 2024, uzorci će se skupljati dana 21.04.2024. god (nedjelja) u vremenu od 17,00 – 19,00 sati u prostorijama udruge. Za ocjenjivanje je potrebno donijeti 2 boce vina, neoznačene.

Kotizacija za članove Udruge – prvi uzorak besplatan, ostali uzorci se plaćaju 5,00 €,                  Kotizacija za ostale vinare – 5,00 € po uzorku.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Stjepan Benčić