Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 9. veljače 2018.godine objavilo

Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenog jačanju kapaciteta udruga u području razvoja socijalnih usluga i interventnoj pomoći organizacijama civilnog društva.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu.

Rok za dostavu prijava: kontinuirano tijekom 2018. godine ili isteka dostupnosti osiguranih financijskih sredstava.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.