Unutarnja kontrola

Svrha sustava unutarnjih kontrola jest poboljšanje upravljanja radi postizanja općih ciljeva, kao što su:

  1. a) obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način
  2. b) usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima
  3. c) zaštita sredstava od gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem te zaštita od drugih oblika nepravilnosti
  4. d) jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje poslovnih ciljeva
  5. e) pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih izvještaja.

 

DOKUMENTI

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti