Sukladno čl.26. Zakona o proračunu, Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina izradio je Upute za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika Općine Bedekovčina za razdoblje 2024. -2026. godina