Uspješno je proveden tehnički pregled, te je ishođena uporabna dozvola za Reciklažno dvorište – Općina Bedekovčina.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta učinkovitije će se upravljati resursima, sustavno će se gospodariti otpadom, smanjit će se količine otpada te će se doprinijeti zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište će svi stanovnici Općine Bedekovčina moći koristiti besplatno. O točnom terminu početka rada reciklažnog dvorišta mještani Općine Bedekovčina bit će pravovremeno obaviješteni.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. u iznosu od 84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi maksimalno 3.242.204,64 kuna.

Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Bedekovčina.