Općinsko vijeće Općine Bedekovčina na 15. sjednici održanoj u ponedjeljak 29. listopada, jednoglasno je usvojilo Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini.

Lokalni program djelovanja za mlade strateški je dokument koji predstavlja jasan smjer Općine Bedekovčina na području politika za mlade, a sve u cilju osnaživanja mladih, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini izrađen je za razdoblje od 5. godina, (2018. do 2023. godine) u okviru projekta „Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini“ čiji je nositelj bila Općina Bedekovčina, partner Bedekovčanska udruga mladih, a vanjski suradnik Mreža udruga Zagor kao i Savjet mladih Općine Bedekovčina.

Projekt je prijavljen u okviru Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ukupna vrijednosti projekta iznosila je 52.000,00 kuna, od čega je Ministarstvo sufinanciralo 40.000,00 kuna, a Općina Bedekovčina preostali iznos, odnosno 12.000,00 kuna.

Projekt je počeo 1. studenog 2017., a njegovo trajanje je godinu dana.

Tijekom provedbe projekta održane su edukacije o javnim politikama i politikama za mlade, načinima participacije u njihovu donošenju te kreiranju i provođenju lokalnog programa za mlade.

Proveden je i anoniman anketni upitnik o problemima i potrebama mladih na području Općine Bedekovčina. O navedenoj temi napravljena je i reportaža na temelju terenskog rada i istraživanja uz snimanje kamerom i intervjuiranje mladih

Organizirani su i informativni štandovi te koncert s ciljem podizanja svijesti šire javnosti o potrebi i važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka te pozitivnom utjecaju lokalnog programa za mlade.

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina imenovalo je radnu skupinu od jedanaest članova/članica koja je koordinirala izradu nacrta lokalnog programa za mlade.

Sam nacrt programa zainteresirana javnost mogla je pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave. Putem postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pristigao je jedan prijedlog koji je usvojen.

Na temelju svih prethodno navedenih aktivnosti definirani su sljedeći ciljevi Programa:

Cilj 1: STVORITI INFRASTRUKTURNE I INSTITUCIONALNE UVJETE ZA KVALITETNO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA TE KULTURNIH AKTIVNOSTI MLADIH

Cilj 2: PODUPIRATI I PROMICATI OBRAZOVANJE MLADIH

Cilj 3: UNAPRIJEDITI PERSPEKTIVE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE MLADIH

Cilj 4: PROMICATI AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVENOM ŽIVOTU OPĆINE