Općinsko vijeće Općine Bedekovčina usvojilo je na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bedekovčina za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine.

Ukupni prihodi i primici proračuna za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godine ostvareni su u iznosu od 16.310.929,38 kuna ili 37,39 % izvornog plana, što je povećanje za 8.190.343,10 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 13.817.481,40 kuna ili 31,42% izvornog plana, što je povećanje za 7.445.014,32 kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

U razdoblju 01.01.-30.06.2021. godine ostvaren je višak prihoda u iznosu od 2.842.306,72 kune.