Vijećnička pitanja i odgovori

X. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Prigovor odgovoru na pitanje postavljeno na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Bedekovčina budući da je član Općinskog vijeća pitao o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Općine Bedekovčina, a odgovoreno mu je o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na područje Općine Bedekovčina. ODGOVOR
 • U čijem vlasništvu su k.č.br. 3091 i 3092, k.o. Bedekovčina? ODGOVOR

 

IX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Postoji li na području Općine Bedekovčina poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine, koliko ima poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bedekovčina i koji su prihodi bili od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem zadnjih 5 godina. ODGOVOR
 • Koji su objekti na području Općine Bedekovčina u vlasništvu Republike Hrvatske te što je Općina poduzela kako bi imala pravo upravljati navedenim objektima? ODGOVOR
 • Kolika će biti plaća direktora trgovačkog društva Komunalno Bedekovčina d.o.o.? ODGOVOR
 • Elektrifikacija pruge Zagreb-Zabok-Varaždin-Čakovec. ODGOVOR

 

VIII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Popis nekretnina u vlasništvu Općine Bedekovčina zajedno s pravnim temeljima stjecanja i procijenjenom vrijednosti nekretnina. ODGOVOR
 • Za što su isplaćena sredstva u 2017. godini HT-u u iznosu od oko 400.000,00, ako je za kupnju nekretnine plaćeno oko 740.000,00 kuna, a sveukupno je HT-u u 2017. godini isplaćen iznos od 1.145.103,57 kuna?  ODGOVOR
 • Kada je isplaćena kupoprodajna cijena HT-u za nekretninu na adresi Trg Ante Starčevića 5? ODGOVOR
 • Zbog čega je razlika 30.000,00 kn u iznosima koji su navedeni da su utrošeni za promidžbu i informiranje, odnosno da su prema njegovoj računici utrošena sredstva u iznosu od 141.000,00 kn, a navedeno je da je utrošeno 116.000,00 kn? ODGOVOR
 • Koliko je divljih deponija zbrinuto na području Općine u prošloj godini i koliki su troškovi zbrinjavanja? ODGOVOR
 • Koliki su bili troškovi plaće poljoprivrednog redara u 2017. godini, a koliko je planirano u 2018. godini? ODGOVOR
 • Koja je procedura preuzimanja materijala, npr. šljunka, na području mjesnih odbora, tko ga preuzima na području mjesnog odbora te tko potpisuje otpremnice? Također, isto član Općinskog vijeća zatražio je specifikaciju takvih isporuka u prošloj godini i kopije otpremnica. ODGOVOR

VII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Analiza troškova komisija, povjerenstva i naknada za prisustvovanje na sjednicama vijećnika kako bi se vidio sveukupni trošak te da li se isplati ukidati naknade članovima povjerenstva i komisija.    ODGOVOR
 • Popis svih dobavljača  roba i usluga sa kompletnim iznosima  za 2015. 2016. i  2017. godinu.   ODGOVOR
 • Kompletan popis projekata koji su u fazi pripreme za prijave na natječaje za financiranje iz EU sa stanjem na dan 31.12.2017. i u kojim iznosima.    ODGOVOR
 • Što konkretno obuhvaćaju rashodi predloženi II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bedekovčina za 2017. godinu, a koji se odnose na reprezentaciju, grafičke usluge i usluge promidžbe i informiranja te koji su pojedinačni iznosi. Koliko je sredstava utrošeno na pojedine manifestacije u 2017. godini.   ODGOVOR
 • Kojim dobavljačima je doznačeno 600.000,00 kn iz Općinskog proračuna  za izgradnju  crkve u Poznanovcu. Dostava   financijske  kartice  od  01.07. 2013  do  sada  koliko je Općina Bedekovčina   platila dobavljaču firmi  PGM Poznanovec  za materijal i za sve ostalo. Izvještaj koliko  je Općina Bedekovčina  iz proračuna  platila  dobavljaču Grden gradnji.   ODGOVOR

VI. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Koliko je od 2013. godine legalizirano objekata i to obiteljskih objekata, gospodarskih objekata i klijeti na području Općine Bedekovčina i koja su to financijska sredstva uplaćena po mjesnim odborima kako bi se mogla napraviti analiza što se dogodilo unatrag 4 godine i koliko su građani reagirali na predmetnu legalizaciju?    ODGOVOR