Općina Bedekovčina u suradnji s PU Krapinsko-zagorskom izradila je letke koji će biti dostavljeni mještanima Općine vezane za prevenciju sprečavanja provala i krađa u domove.