Općinski načelnik donio  je   Zaključak  o raspisivanju  natječaja za dodjelu  stipendija redovitim  učenicima   srednjih škola  i redovitim studentima   u školskoj/akademskoj  godini  2023./2024.

Raspisuje se natječaj za učeničke stipendije   u sljedeće  tri kategorije:

A-10 stipendije za nadarene učenike- u iznosu od 40,00 eura/301,38 kn  mjesečno

B- 15 stipendija za učenike po socijalnom kriteriju- u iznosu od 40,00 eura/301,38 kn  mjesečno

C- stipendije za učenike deficitarnih zanimanja- u iznosu od 40,00 eura/301,38 kn  mjesečno. 

Učenici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije u samo jednoj kategoriji.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u  A kategoriji (nadareni učenici) imaju:

  1. učenici- s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4, 70;

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u B kategoriji ( učenici) imaju :

  1. učenici- s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole najmanje 2,80

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u C kategoriji ( učenici koji se školuju deficitarna zanimanja) imaju:

  1. učenici – koji su upisali jedno od sljedećih obrazovnih programa: autolimar/autolimarica, autolakirer/autolakirerica, zidar/zidarica, instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, stojobravar/strojobravarica, keramičar oblagač/keramičarka oblagačica, vodoinstalater/ vodoinstalaterka, stolar/stolarica,  konobar/konobarica, kuhar/kuharica, tesar/tesarica, soboslikar/soboslikarica, elektroinstalater/elektroinstalaterka, vozač/voozačica motornog  vozila,  mesar/mesarica,  krojač/krojačica,  bravar/bravarica,  monter/monterka suhe  gradnje, automehaničar/automehaničarka,  CNC operater/CNC operaterka , pekar/pekarica, tokar/tokarica

Raspisuje se natječaj za studentske stipendije u iznosu od 80,00 eura/602,76 kuna.

Pravo podnošenja zahtjeva za studentsku stipendiju imaju svi redoviti studenti  koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija.

Rok za podnošenje  zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i ističe 04. studenog 2023. godine, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima, koje zainteresirani učenici i studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina ili preuzeti s web stranice: www.bedekovcina.hr.

  • Pravilnik o  uvjetima,  kriterijima i postupku   dodjele stipendije   učenicima   srednjih škola  i redovitim   studentima  s područja  Općine Bedekovčina  (pdf) (word)
  • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija (pdf)
  • Lista deficitarnih zanimanja (pdf)
  • Lista rodno netradicionalnih zanimanja (pdf)

Obrasci za učeničke  stipendije:

Obrasci-ucenici-A-nadareni-2023

Obrasci-ucenic-B-socijalni-kriterij-2023

Obrasci-ucenici-C-defici.-zanim.-2023

Obrazac-studenti-2023.