Zaključak o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bedekovčina za javnu raspravu i objavi javne rasprave

VI. Izmjene i dopune PPU