Raspisuje se natječaj za učeničke stipendije u sljedeće tri kategorije:

A-10 stipendije za nadarene učenike- u iznosu od 200,00 kn / 26,54 eura mjesečno

B- 15 stipendija za učenike po socijalnom kriteriju- u iznosu od 200,00 kn/ 26,54

eura  mjesečno

C- stipendije za učenike deficitarnih zanimanja- u iznosu od 200,00 kn / 26,54 eura mjesečno.

Učenici mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije u samo jednoj kategoriji.

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u  A kategorije (nadareni učenici) imaju:

  1. učenici- s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole od najmanje 4, 70;

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u B kategoriji ( učenici) imaju :

  1. učenici- s prosjekom ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno za osmi razred osnovne škole najmanje 2,80

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u C kategoriji ( učenici koji se školuju deficitarna zanimanja) imaju:

  1. učenici – koji su upisali jedno od sljedećih obrazovnih programa: autolimar/autolimarica, autolakirer/autolakirerica, zidar/zidarica, instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, strojobravar/strojobravarica, keramičar oblagač/keramičarka oblagačica, vodoinstalater/vodoinstalaterka, stolar/stolarica, konobar/konobarica, kuhar/kuharica, tesar/tesarica, soboslikar/soboslikarica, elektroinstalater/elektroninstalaterka, vozač/vozačica motornog vozila, mesar/mesarica, krojač/krojačica, bravar/ bravarica, monter/monterka suhe gradnje, automehaničar/automehaničarka, CNC operater/CNC operaterka, pekar/pekarica, tokar/ tokarica

 

Raspisuje se natječaj za studentske stipendije u iznosu od 500,00 kn/66,36 eura.

Pravo podnošenja zahtjeva za studentsku stipendiju imaju svi redoviti studenti  koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija.

Rok za podnošenje  zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i ističe 02. studenog 2022., a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

Zahtjevi se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina, osobno ili preporučeno poštom.

Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima, koje zainteresirani učenici i studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina ili preuzeti s web stranice: www.bedekovcina.hr.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima  i postupku   dodjele stipendija učenicima  srednjih škola i  redovitim  studentima  s područja   Općine  Bedekovčina (Pravilnik )

Obrasci učenici:

Obrasci  studenti: 

Obrazac-studenti-2022.