Općinski  načelnik  donio je  zaključak o  dodjeli  dodatnih   10 učeničkih  stipendija  (po socijalnom kriteriju)   3  dodatne  studentske stipendije  (po  socijalnom kriteriju) te   dodatnih 8  studentskih  stipendija (po nadarenosti).

Zaključak načelnika za dodatne stipendije (učeničke i studentske)