Završeni projekti

 

 

 

EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O ODVOJENOM SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA

  Naziv projekta:

Edukacija stanovništva o odvojenom sakupljanju komunalnog otpada

 Cilj projekta:

Edukacijom stanovništva želi se riješiti problem nedovoljne informiranosti građana o načinu razvrstavanja otpada te podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjiti i koji utjecaj on ostavlja na okoliš. Projektom će se provesti 9 projektnih aktivnosti koje su namijenjene raznim dobnim skupinama s većim naglaskom na djecu. Provedbom projektnih aktivnosti očekuje se smanjenje nastanka otpada, njegovo odvojeno prikupljanje i bolje gospodarenje samim otpadom i samim time čišći i zdraviji okoliš.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Provedena tribina za građane u trajanju od 120 minuta
 2. Provedene 2 edukacije/radionice za djecu vrtićke dobi
 3. Provedeno 12 edukacija školske djece – niži razredi
 4. Provedeno 13 edukacija školske djece – viši razredi
 5. Tiskano 2460 edukativnih letaka za građane
 6. Tiskano 295 eko foto dnevnika za djecu
 7. Tiskan 1 plakat

Vrijednost projekta:

103.431,25 HRK, od čega: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 41.372,50 HRK, Općina Bedekovčina 62.058,75 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

kolovoz 2022. – travanj 2023.

________________________________________________________________________

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U MAGDALENIĆEVOJ ULICI I EKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE, NERAZVRSTANE SPOJNE CESTE IKOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI BEDEKOVČINA – FAZA II.

 

Naziv projekta:

Rekonstrukcija postojeće ceste i komunalne infrastrukture u Magdalenićevoj ulici i rekonstrukcija postojeće, nerazvrstane spojne ceste i komunalne infrastrukture u Općini Bedekovčina – Faza II.

 Cilj projekta:

Cilj projekta je, kroz nastavak rekonstrukcije 410 metara Magdalenićeve ulice, u svrhu osiguravanja više razine komunalnog standarda, odnosno povećati prometnu sigurnost i pristupačnost, čime će se u konačnici podići kvaliteta života stanovništva općine.

Očekivani rezultati projekta:

Rekonstruirano 410 metara ceste, što uključuje proširenje kolnika s postojeće prosječne širine od 4 do 4,5 metara na osnovnu širinu od 5,5, metara, s popravkom horizontalnih cestovnih elemenata te izvedbom elemenata oborinske odvodnje.

Vrijednost projekta:

1.120.674,00 HRK, od čega: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 350.000,00 HRK, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 120.000,00 HRK, Općina Bedekovčina 650.674,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta:

svibanj-prosinac 2022. godine

______________________________________________

PROJEKT MIPOS

Kratki opis projekta
 • MI POmažemo Starijima–MIPOS – projekt je koji osnažuje i zapošljava žene za pružanje pomoći potrebitim članovima društva Krapinsko-zagorske županije. Projekt promiče socijalnu pravednost te osigurava bolju kvalitetu života stanovnicima županije.
 • Projektom se zapošljava 55 žena koje će usluge pomoći u kući pružati za 313 korisnika s područja Bedekovčine, Budinščine, Donje Stubice, Gornje Stubice, Hrašćine, Krapine, Konjščine, Krapinskih Toplica, Lobora, Mača, Marije Bistrice, Mihovljana, Novog Golubovca, Oroslavja, Stubičkih Toplica, Svetog Križa Začretja, Velikog Trgovišća, Zaboka, Zlatara i Zlatar Bistrice.
Očekivani rezultati
 • Projektom MIPOS, osim zapošljavanja žena u trajanju od 24 mjeseca, predviđa se i edukacija u području gerontodomaćice/njegovateljice. Navedeni programi su verificirani od strane Ministarstva te će završetkom obrazovanja žene uključene u projekt steći javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti koja će im osigurati lakšu zapošljivost nakon završetka projekta. Na ovaj način se osigurava da se glavni ishod projekta – zapošljavanje žena nastavi i nakon službenog završetka projekta MIPOS.
 • Web stranica projekta.
Ciljevi projekta
 • Integracija žena u nepovoljnom položaju u svijet rada.
 • Postizanje socijalne kohezije i poboljšanje kvalitete života u KZŽ.
Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 9.351.191,10 kn od čega:

 • bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda: 9.351.191,10 kn
Razdoblje provedbe projekta

19. siječnja 2018. – 19. srpnja 2020.

Projektni tim
 • Valentina Đurek, zamjenica Gradonačelnika Grada Zaboka – voditeljica tima
 • Helena Matuša, vanjski suradnik – administrativni voditelj
 • Martina Šarić, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti u Gradu Zaboku – članica tima
 • Ana Breber-Kucelj ravnateljica, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica – članica tima
 • Željka Vukić, ravnateljica Gradsko društvo Crvenog križa Zabok – članica tima
 • Vesna Pavleković ravnateljica, Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar – članica tima
 • Branka Milinković, Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica – članica tima
 • Dragutin Burek, Udruga invalida Bedekovčina – član tima
 • Tatjana Hikec, Udruga Lipin Cviet – članica tima
Posrednička tijela

PT1: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

web: www.mrms.hr

e-mail: esf.info@mrms.hr

PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Petračićeva 3/4, 10000 Zagreb

tel: +385 1 5393-215

web: www.hzz.hr

e-mail: Pisarnica.HZZ.PT2@hzz.hr

______________________________________________

REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U OPĆINI BEDEKOVČINA PRIMJENOM MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta:

Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja

Kratak opis projekta:

Rekonstrukcija javne rasvjete u Općini Bedekovčina jedan je od važnijih projekata na području općine.

Naime, dosadašnji sustav rasvjete sastojao se od zastarjelih i neefikasnih rasvjetnih tijela opremljenih dijelom visokotlačnim natrijevim žaruljama, a dijelom energetski neučinkovitim visokotlačnim živinim žaruljama. Ovakva rasvjeta ne samo da je zastarjela već znači veću potrošnju električne energije i samim time veće troškove za općinski proračun odnosno za građane.

U okviru projekta postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih, nove svjetiljke udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz postizanje propisanih svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete. Ujedno se smanjuje potrošnja električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova.

Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imat će manji broj kvarova, a imat će i garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje. Zamijeniti će se ukupno 1187 svjetiljki.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

U okviru projekta postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih, nove svjetiljke udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz postizanje propisanih svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete. Ujedno se smanjuje potrošnja električne energije što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova.

Niža potrošnja smanjiti će troškove električne energije, nove svjetiljke imat će manji broj kvarova, a imat će i garanciju na kvarove te će se smanjiti i troškovi za održavanje. Zamijeniti će se ukupno 1187 svjetiljki.

Ukupna vrijednost projekta: 2.980.012,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

kolovoz 2020.- prosinac 2020.

Financiranje projekta:

ESIF Krediti za javnu rasvjetu

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina

e-mail: sandra@bedekovcina.hr

telefon: 049/213-963

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.”


DJEČJE IGRALIŠTE U BEDEKOVČINI

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja: 90%, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Naziv projekta:

Dječje igralište u Bedekovčini

Kratak opis projekta:

Predmetni projekt usmjeren je na građenje i opremanje dječjeg igrališta u Bedekovčini čime će se osigurati bolji uvjeti za rast i razvoj djece, za sigurnu igru i druženje te doprinijeti povećanju socijalizacije, međusobnog povezivanja i interakcije djece i mladih. Izgradnjom igrališta stvorit će se adekvatan, kvalitetan i siguran prostor te omogućiti veća kvaliteta provođenja slobodnog vremena djece na otvorenom.

Općina će provedbom ovog projekta poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva, a posebice djece budući da će uređeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom. Igranjem na rekreacijskim spravama igrališta djeca razvijaju fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta i uvođenje novih usluga kroz stvaranje kvalitetnog i sigurnog prostora na kojem će se najmlađi stanovnici Bedekovčine moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na otvorenom te, igranjem na rekreacijskoj opremi igrališta, razviti fizičku koordinaciju kroz rekreaciju i zabavu. Time se kod djece odmalena usađuju sportske navike i  zdravog i aktivnog načina života, a poznato kako tjelesna aktivnost predstavlja najbolju mjeru prevencije pretilosti.

Očekivani rezultati su:

 1. Izgrađeno dječje igralište u Bedekovčini
 2. Izgrađene i opločene pristupne pješačke staze
 3. Postavljena zaštitna ograda dječjeg igrališta visine 1,5 m
 4. Postavljene sprave za igru
 5. Uređena zelena površina
 6. Osiguran prostor za aktivno provođenje slobodnog vremena stanovnika naselja Bedekovčina

Ukupna vrijednost projekta: 379.946,88 HRK

Iznos potpore: 148.250,00 HRK

Vlastita sredstva: 231.696,88 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina

e-mail: sandra@bedekovcina.hr

telefon: 049/213-963

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG ZELENI BREGI

IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU STARE ŠKOLE ZA DRUŠTVENO – JAVNU NAMJENU

Naziv projekta:  Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Stare škole za društveno-javnu namjenu

Korisnik projekta: Općina Bedekovčina

Kratki opis projekta:    Projektom će se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće stare škole u Bedekovčini te privođenja iste namjeni doma kulture i ostalih javnih namjena. Izrada projektne dokumentacije osigurat će spremnost projekta za prijavu na najavljene natječaje u okviru ESI fondova.

Ciljevi projekta:

Krajnji cilj projekta je rekonstrukcija zapuštenog objekta za potrebe društveno-gospodarskog razvoja, što će pozitivno utjecati na podizanje razine standarda života lokalnog stanovništva, zaustavljanje ili barem smanjenje procesa depopulacije te poticanje procesa demografskog oživljavanja područja Općine Bedekovčina.

Rezultati projekta:  Izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju Stare škole ukupne površine 1.030 m2

Ukupna vrijednost projekta: 177.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: 148.680,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17. svibnja 2018. godine  do 31. siječanj 2021. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.


HICAPS – HIstorical CAstle ParkS

 

Naziv projekta: HICAPS- HIstorical CAstle ParkS

Vodeći partner:

Općina Velenje (Slovenia)

Ostali partneri:

 • Znanstveno istraživački centar Bistra Ptuj (Slovenia)
 • Sveučilište u Ljubljani, Fakultet Arhitekture (Slovenia)
 • Fondacija Villa Ghigi (Italija)
 • Kujawsko-Pomorski e Voivodeship (Poljska)
 • Udruga za poticanje neformalnog obrazovanja, kritičkog mišljenja i filozofije u praksi “Mala filozofija” (Hrvatska)
 • Grad Varaždin (Hrvatska)
 • Općina Bedekovčina (Hrvatska)
 • Općina Ferrara (Italija)
 • Rzeszow Regional Development Agency joint-stock company (Poljska)

Kratki opis i ciljevi projekta:

Projekt HICAPS – HIstorical CAstle ParkS odobren je u sklopu EU programa Interreg Central Europe sa prioritetnom osi prirode i kulture, a s ciljem poticanja trajnog rasta na području Srednje Europe.

Projekt HIstorical CAstle ParkS (HICAPS) internacionalni je projekt usmjeren na osnaživanje kapaciteta javnog i privatnog sektora za korištenje kulturnog nasljeđa i resursa ostvarenih međunarodnom suradnjom između partnerskih zemalja. Projekt je usmjeren na razvoj zajedničkih smjernica i alata za podršku izgradnji konsenzusa između javnog i privatnog sektora oko poboljšanja kvalitete i učinkovitosti u procesu evaluacije i korištenja kulturnog nasljeđa kao resursa za lokalni / regionalni razvoj, te oko podizanja svijesti među školama i građanima o našoj povijesti, koja se odražava kroz povijesne parkove.

Također, tijekom projekta razvila se međunarodna strategija za procjenu kulturne baštine i potencijala povijesnih parkova, usredotočujući se na tehničke, organizacijske i financijske aspekte upravljanja kulturnim područjima. Stoga je cilj poboljšati korist građanima i javnim upravama, na način da se učinkovitim alatima za planiranje i investiranje osnaže lokalne i regionalne vlasti, dok će partnerske organizacije razviti i usvojiti određene lokalne akcijske planove za daljnji razvoj i revitalizaciju povijesnog naslijeđa.

HICAPS se čvrsto temelji na zajedničkoj strategiji implementacije i upravljanja i od velikog je značaja za širu javnost, jer se izravno odnosi na milijune stanovnika u cijeloj srednjoj Europi.

Raznolikost iskustava partnera osigurala je transnacionalnu dodanu vrijednost koja podržava široku disperziju rezultata projekta u mnogim drugim regijama srednje Europe.

Ukupna vrijednost projekta je 1.798.274,20 EUR, a vrijednost projekta na području Općine Bedekovčina iznosi 120.000 EUR . Općina Bedekovčina kroz projekt revitalizirala je dio perivoja oko dvorca Gornja Bedekovčina te sudjelovala u širenju svoje međunarodne mreže partnera.

Ukupna vrijednost projekta: 1.798.274,20 EUR, a na području Općine Bedekovčina 100.000,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.06.2017 – 31.05.2020.

Korisni linkovi:


ZELENO SRCE ZAGORJA

Bedekovcina grb 

„Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda“

https://europa.eu/european-union/index_hr  https://strukturnifondovi.hr/

Naziv projekta:

Zeleno srce Zagorja (Ref.broj: K.K.06.3.1.07.0020)

Kratki opis projekta:

U projektu „Zeleno srce Zagorja“ educirat će se i informirati 100% stanovnika (14.206, DZS 2011) s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Provest će se jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, koje će se objaviti putem Web aplikacije predviđene za dostavu podataka od strane Prijavitelja u sklopu Portala sprječavanje nastanka otpada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je izgraditi svijest građana s područja općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište.

U projektu će se provoditi jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kojima će se izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Izradit će se letci, brošure, plakati, mrežna stranica, emitirat će se specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom. Dio aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom namijenjen je djeci radionice, edukativne slikovnice/bojanke, igrokaz i predstave. Izradit će se banneri za objavu na internetskim portalima i provesti medijska kampanja na društvenim mrežama o održivom gospodarenju otpadom. U sklopu projekta nagradit će se najbolji gradski odbor/četvrt/zgrada u praksama odvajanja otpadom.

Krajnji rezultat provedbe projekta je povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada, povećanje stope recikliranja i smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta:

588.624,54 kn

Iznos koji sufinancira EU (85%):

500.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:
3.5.2018. – 3.1.2020.

Kontakt osoba:

Jasminka Lasić – v.d. Pročelnica

tel. 049 227 764

jasminka@sveti-kriz-zacretje.hr


IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Općina Bedekovčina

Uloga Općine Bedekovčina u projektu: Nositelj projekta

Kratki opis projekta:

Općina Bedekovčina planira izgraditi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Provedba ovog projekta doprinijet će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Ujedno će se doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja sa europskim direktivama o otpadu koje treba zadovoljiti u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Unije u području okoliša koje su utvrdile države članice. Općina Bedekovčina će izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te u konačnici smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. S navedenim će se omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjit će se šteta za okoliš. Izgradnjom reciklažnog dvorišta učinkovitije će se upravljati resursima, sustavno će se gospodariti otpadom, smanjit će se količine otpada te će se doprinijeti zaštiti okoliša.

Reciklažno dvorište bit će na raspolaganju svim stanovnicima Općine. U sklopu projekta planirano je postavljanje 7 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 15 kontejnera zatvorenog tipa volumena 10 m3, 1 preša za kartonsku ambalažu, 3 klimatizirana (ventilacijski otvori) natkrivena spremišta te 3 rolokontejnera za glomazni otpad. Površina reciklažnog dvorišta iznosi 1.986 m2.

Ciljevi projekta:           

 1. Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
 2. Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
 3. Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,
 4. Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,
 5. Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom.
 6. Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

Rezultati projekta: 1 izgrađeno reciklažno dvorište, 180 tona ukupno odvojenog i prikupljenog smeća u punoj kalendarskoj godini te educirano i informirano 8.041 stanovnika.

Ukupna vrijednost projekta: maksimalno 3.242.204,64 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: maksimalno 2.895.704,64 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 2.461.348,94 kuna (84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Razdoblje provedbe projekta: 08. siječnja 2018. godine  do 15.08.2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.

www.strukturnifondovi.hr


“In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”

 

Naziv projekta:        “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”

Korisnik projekta:   Općina Bedekovčina

Kratki opis projekta:       Projekt In-LoRe predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij koji za cilj ima osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predstojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna.

Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u partnerstvu s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, njih ukupno 80.

Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) i nastavlja na rezultate dva prethodno financirana CEF projekta u okviru kojih je platforma “eRačun za državu” nadograđena i usklađena s Europskom normom (EN), razvijene su eDelivery PEPPOL pristupne točke te je započeta integracija jedinica lokalne i regionalne samouprave na navedenu platformu.

Rezultati projekta: Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom “eRačun za državu”.

Projektom se želi postići daljnja transformacija javnog i državnog sektora za uvođenje digitalnih procedura u procese fakturiranja, kao i ostvarivanje svih ostalih prednosti koje donose elektroničko fakturiranje i korištenje eRačuna.

Ukupna vrijednost projekta: 1.021.025,23 € , a na području Općine Bedekovčina 13.545,98 €

Iznos koji sufinancira EU: 75% prihvatljivih troškova

Razdoblje provedbe projekta: od 3. rujna 2018. godine i trajat će godinu dana

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.


Projekt izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja  kulturnog centra Martinec Orehovički

Naziv projekta:  Projekt izgradnje dječjeg igrališta i krajobraznog uređenja  kulturnog centra Martinec Orehovički

Korisnik projekta:      Općina Bedekovčina – nositelj projekta

Kratki opis projekta:  Cilj projekta je izgradnja dječjeg igrališta sa spravama, pješačkim površinama, postavljanje elemenata urbane opreme, izgradnja tribina sportskog igrališta, krajobrazno uređenje čestice i parkirališnih površina. Planirano uređenje sastoji se od sljedećih funkcionalnih cjelina: dječje igralište sa spravama, novi parkirališni prostor (14PM) i uređenje djela čestice ispred ulaza u kulturni centar, parkirališni prostor (4PM) i tribine sportskog igrališta. Dječje igralište planirano je s jugozapadne strane čestice, između zgrade kulturnog centra i potoka. Dječje igralište prema potoku bit će zaštićeno  montažno-demontažnom ogradom koja će osigurati sigurno korištenje prikladno dječjoj dobi. Predviđena je izgradnja ukupno 18 parkirališnih mjesta  od kojih je jedno namijenjeno osobama s invaliditetom. Uz parkirališna mjesta , oko zgrade kulturnog centra uz dječje igralište i uz asfaltirano područje predviđena je izgradnja pješačkih površina.

Ciljevi projekta:

 1. Izgradnja dječjeg igrališta sa spravama, pješačkim površinama, postavljanje elemenata urbane opreme, izgradnja tribina sportskog igrališta, krajobrazno uređenje čestice i parkirališnih površina,
 2. Podizanje razine javnih usluga i kvalitete življenja,
 3. Zaustavljanje depopulacije, te demografsko osnaživanje predmetnog područja,
 4. Lakši pristup kulturnom centru osobama s invaliditetom, te svim stanovnicima Općine.

Rezultati projekta:

 • Izgrađeno dječje igralište sa spravama: 1 klackalica, 1 ljuljačka, 1 tobogan, 1 njihalica s postavljenom urbanom opremom: 1 koš za otpatke i 2 klupe,
 • Izgrađena tribina sportskog igrališta,
 • 18 izgrađenih parkirališnih mjesta od kojih jedno za osobe s invaliditetom,
 • Izrađeno 420m2 pješačkih površina,
 • Prekrivenost neizgrađenih površina travom i visokom vegetacijom,
 • Povećana razina javnih usluga i kvaliteta življenja,
 • Zaustavljena depopulacija, te demografsko osnaživanje predmetnog područja,
 • Osiguran lakši pristup kulturnom centru osobama s invaliditetom, te svim stanovnicima Općine.

Ukupna vrijednost projekta: 750.309,375  kuna

Iznos koji sufinancira Ministarstvo: 180.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 7. lipnja 2019. do 31. listopada 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.


LOKALNI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE U BEDEKOVČINI

 

 

 

 

Naziv projekta: Lokalni program djelovanja za mlade u Bedekovčini

Korisnik projekta: Općina Bedekovčina – nositelj projekta

Bedekovčanska udruga mladih – partner na projektu

Kratki opis projekta:

Projektom se planira osnaživanje mladih, savjeta mladih, udruga mladih i za mlade te jedinice lokalne samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih. Izradit će se strateški dokument za razdoblje 2018.-2023. godine. Projekt će ojačati suradnju organizacija civilnog društva i Općine Bedekovčina. Donošenje Lokalnog programa djelovanja za mlade za Općinu značit će jasan smjer i politiku djelovanja kod potpore budućih projektnih aktivnosti koje se tiču mladih i za mlade. Partnerstvo na projektu, provedba zajedničkih aktivnosti, aktivnosti Savjeta mladih utjecat će i na poboljšanu komunikaciju, suradnju i uvažavanje između jedinica lokalne samouprave i savjeta mladih. Mladi s područja Općine po prvi put će dobiti strategiju kojom će se svijest o aktivizmu, volontiranju, mladima kao zasebnoj društvenoj skupini podići na višu razinu. Ova strategija dugoročno će poboljšati kvalitetu života mladih na području Općine kroz poticanje kvalitetnih projektnih prijedloga što će rezultirati jačanjem kapaciteta civilnog društva i kvalitetnom daljnjom suradnjom s lokalnim vlastima.

Ciljevi projekta:

 1. Ojačati kapacitete mladih s područja Općine Bedekovčina,
 2. Podići svijest šire javnosti o potrebi i važnosti aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluke te pozitivnom utjecaju Lokalnog programa za mlade,
 3. Osigurati vidljivost, promociju i kvalitetnu koordinaciju projekta.

Rezultati projekta:

 • održana radionica o politikama za mlade
 • minimalno 200 mladih s područja Općine informirano o Lokalnom programu djelovanja za mlade
 • 30 ljudi sudjelovalo u edukativnim radionicama i tribinama
 • 50 ljudi sudjelovalo na koncertu gdje su predstavljeni rezultati izrade projekta
 • donesena odluka Općinskog vijeća Općine Bedekovčina o imenovanju radne skupine za izradu Nacrta Lokalnog programa djelovanja za mlade
 • formirana radna skupina koja će koordinirati izradu LPDM-a tijekom trajanja projekta
 • izrađen Nacrt LPDM-a te je njegov prijedlog predstavljen na javnoj raspravi i internetskom savjetovanju
 • Lokalni program djelovanja za mlade usvojen je na sjednici Općinskog vijeća
 • objavljeno najmanje 10 medijskih objava o projektu i projektnim aktivnostima
 • održana 3 partnerska sastanka te evaluacija projekta
 • izrađeno minimalno 50 brošura s izrađenim LPDM-om
 • izrađene reportaže na različitim mjestima u Bedekovčini o potrebama mladih
 • izrađene majice kojima se promovira LPDM i koje će biti podijeljene po Općini
 • kupljen jedan štand koji će se moći postaviti po naseljima Općine Bedekovčina za promociju programa
 • u provedbi aktivnosti sudjelovalo 20 volontera i volonterski s područja Općine Bedekovčina

Ukupna vrijednost projekta: 52.000,00 kuna

Iznos koji sufinancira Ministarstvo: 40.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 01. studenog 2017. godine  do 31. listopada 2018. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.


PROJEKT ULAGANJA U OBJEKTE DJEČJIH VRTIĆA / IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU DJEČJEG VRTIĆA BEDEKOVČINA

 

 

 

 

„Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Ministarstva za  demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku“

Naziv projekta:            Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića / Izrada projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Dječjeg vrtića Bedekovčina

Korisnik projekta:        Općina Bedekovčina

Kratki opis projekta:    Ovim projektom izradit će se projektno – tehnička dokumentacija za projekt rekonstrukcije (dogradnje) Dječjeg vrtića Bedekovčina površine oko 800 m2. Nakon izrade projektno – tehničke dokumentacije, Općina Bedekovčina ishodit će građevinsku dozvolu kao preduvjet za realizaciju aktivnosti na projektu.

Dječji vrtić trenutno ima jednu jasličku i tri vrtićke grupe, što ne udovoljava potrebama te se više od 22% zahtjeva za upis u vrtić mora odbiti. Rekonstrukcijom je planirana dogradnja za 3 jasličke grupe, a uz nove jasličke grupe planiran je i višenamjenski prostor, koji u postojećem vrtiću ne postoji. Također, planirana je i dogradnja bloka za odgajatelja, spremišta vezana uz sprave i vanjsko igralište. Rekonstrukcija će se vršiti sukladno odredbama „Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe“ (NN 63/08 i 90/10) te sukladno pravilima arhitektonske struke za programiranje, planiranje i projektiranje dječjih jaslica i vrtića.

Navedene aktivnosti financirat će se proračunskim sredstvima Općine Bedekovčina, nacionalnim sredstvima, sredstvima Europske unije ili drugim raspoloživim programima.

U realizaciji projekta Općina Bedekovčina surađivat će s Dječjim vrtićem Bedekovčina.

Rezultati projekta:        Po završetku projekta izradit će se projektno – tehnička dokumentacija za projekt rekonstrukcije (dogradnje) Dječjeg vrtića Bedekovčina površine oko 800 m2. Nakon izrade projektno – tehničke dokumentacije, Općina Bedekovčina ishodit će građevinsku dozvolu kao preduvjet za realizaciju aktivnosti na projektu.

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića utjecat će na povećanje broja novorođene djece, povećanje broja djece polaznika dječjeg vrtića, smanjenje iseljavanja mladog stanovništva i povećanje broja zaposlenih. Također, djeci će stvoriti uvjete za potpun i skladan razvoj njihovih osobnosti te će doprinijeti kvaliteti odrastanja kao i kvaliteti obiteljskog života.

Ukupna vrijednost projekta: 247.500,00 kuna

Iznos koji sufinancira Ministarstvo: 70.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 11. svibnja 2018. godine  do 31. ožujka 2019. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.


Naziv projekta:    Završna faza investicije – Opremanje mjesne knjižnice i čitaone Brestovec Orehovički / Investicijski program Uređenje i opremanje prostora knjižnice u Brestovcu Orehovičkom

Nositelj projekta:         Općina Bedekovčina

Partner na projektu:  Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički

Kratki opis projekta: U okviru projekta, Mjesna knjižnica i čitaona Brestovec Orehovički opremit će se potrebnom opremom za rad knjižnice i čitaone: radni pult, uredski stolac za radni pult, dva kvadratna stolca, četrdeset i šest konferencijskih stolaca, okrugli stol, četiri konferencijska stolca s rukonaslonima, dva konferencijska stola, dva klub stolića, šest stolaca s naslonom za ruke, tri ormara/vitrine, deset dvostranih polica za knjige, kolica za knjige, element za periodiku, nosač knjiga, četiri vješalica za odjeću, četiri žičanih koševa za otpad, konferencijski stol, ormar s bravicom, ormar/vitrine, tri arhivska regala.

Nakon završetka faze opremanja Mjesne knjižnice i čitaone održat će se svečanost otvorenja Mjesne knjižnice i čitaone Brestovec Orehovički za javnost uz popratni kulturni sadržaj.

Rezultati projekta:       Ovim programom postići će se cilj podrške opremanju mjesne knjižnice i čitaone. Također, potaknut će se aktivnosti čitanja i cjeloživotnog učenja te društvene uključenosti djece i mladih, povećanje kulturnih događaja, kao i razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te povećanje kvalitete života stanovništva.

Ukupna vrijednost projekta: 228.098,57 kuna

Iznos koji sufinancira Ministarstvo: 150.000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 30. siječanj 2018. do 14. studenog 2018.

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina, e-mail: sandra@bedekovcina.hr , telefon: 049/213-963.


                                                       

 OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Sanacija nerazvrstane ceste BD2 – 012 – FSEU.KZŽ.02/34

Projektom će se sanirati nerazvrstana cesta BD2 – 012 oštećena uslijed razornog potresa od 22.03.2020., kako bi se vratila u funkcionalno stanje te kako bi se omogućilo sigurno odvijanje prometa.

Pozivom se podupire obnova infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Krapinsko-zagorske županije, a svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava prijevoza te nadoknada financijskih sredstava operacijama za provedene mjere sanacije.

Cilj operacije je sanacija nerazvrstanih cesta NC BD2 – 012, NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica), NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica II), NC-BD3-038 (II Jankovčica), NC-OR-018 (Orehovica-Pavleki-Strugača), NC-PZ-010 (Poznanovec-Braće Sajko), NC-ŽD-013 (Kraj LC22050-Križanče), NC-OR 001 OREHOVICA-ZADRAVEC, NC-PZ-005 JOSIPA NOVOSELA POZNANOVEC, NC- BO 016 BRESTOVEC OREHOVEČKI od posljedica potresa. Izvedbom radova će se nerazvrstana cesta vratiti u stanje prije oštećenja nastalih u potresu 22. ožujka 2020.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA Općina Bedekovčina
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.792.118,58 EUR
BESPOVRATNA SREDSTVA 1.792.118,58 EUR
RAZDOBLJE PROVEDBE 22.03.2020. – 30.06.2023.
AKTIVNOSTI o   Izrada projektno tehničke dokumentacije – sanacija nerazvrstanih cesta BD2 – 012, NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica), NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica II), NC-BD3-038 (II Jankovčica), NC-OR-018 (Orehovica-Pavleki-Strugača), NC-PZ-010 (Poznanovec-Braće Sajko), NC-ŽD-013 (Kraj LC22050-Križanče), NC-OR 001 OREHOVICA-ZADRAVEC, NC-PZ-005 JOSIPA NOVOSELA POZNANOVEC, NC- BO 016 BRESTOVEC OREHOVEČKI. 

o   Izrada dokumentacije o postojećem stanju oštećenja prometnica

o   Izvedba radova na NC BD2 – 012, NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica), NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica II), NC-BD3-038 (II Jankovčica), NC-OR-018 (Orehovica-Pavleki-Strugača), NC-PZ-010 (Poznanovec-Braće Sajko), NC-ŽD-013 (Kraj LC22050-Križanče), NC-OR 001 OREHOVICA-ZADRAVEC, NC-PZ-005 JOSIPA NOVOSELA POZNANOVEC, NC- BO 016 BRESTOVEC OREHOVEČKI

o   Usluge stručnog nadzora na NC BD2 – 012, NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica), NC-BD1-005 (Jalševec-Brestova Gorica II), NC-BD3-038 (II Jankovčica), NC-OR-018 (Orehovica-Pavleki-Strugača), NC-PZ-010 (Poznanovec-Braće Sajko), NC-ŽD-013 (Kraj LC22050-Križanče), NC-OR 001 OREHOVICA-ZADRAVEC, NC-PZ-005 JOSIPA NOVOSELA POZNANOVEC, NC- BO 016 BRESTOVEC OREHOVEČKI

Operacija se provodi u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“, koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

 

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr

https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska ulica 1

49000 Krapina

Telefon: 049/329-082

e-mail: vlatka.mlakar@kzz.hr

https://www.kzz.hr/

Korisnik projekta:

Općina Bedekovčina

Trg Ante Starčevića 4

49221 Bedkovčina

Telefon: 049/213 963

e-mail: info@bedekovcina.hr

https://www.bedekovcina.hr/

 

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Bedekovčina.“

________________________________________________________________________

 

                                                       

Općina Bedekovčina


OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Sanacija nestabilnosti na NC PZ-031 u mjestu Poznanovec – klizište Mlinarići

Projektom će se sanirati šteta koja je nastala uslijed razornih potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine gdje su dinamička opterećenja pokrenula primarno klizište koje je u neposrednom periodu nakon potresa doživjelo naglo urušavanje sa širenjem čela na kolnik nerazvrstane ceste. Šteta se sanira na području nerazvrstane ceste PZ-031 u naselju Poznanovec u zaseoku Mlinarići.

Svrha ovog projektnog prijedloga je sanacija nerazvrstane ceste od posljedica potresa na području Općine Bedekovčina kako bi se nerazvrstana cesta PZ-031 u naselju Poznanovec u zaseoku Mlinarići uspostavila za nesmetani prolazak lokalnog stanovništva i izbjegla moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA Općina Bedekovčina
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 687.800,00 kn 

91.286,75 €

BESPOVRATNA SREDSTVA 687.800,00 kn 

91.286,75 €

RAZDOBLJE PROVEDBE 10.11.2022.-30.06.2023.
AKTIVNOSTI ·         Izrada projektno- tehničke dokumentacije 

·         Izvedba radova

·         Stručni nadzor

Projekt se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije“ iz FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE.

 

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr

https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14,

10 000 Zagreb

e-mail: info@mmpi.hr

Korisnik projekta:

Općina Bedekovčina

Trg Ante Starčevića 4,

49 221 Bedekovčina

Telefon: 049/213-963

e-mail: info@bedekovcina.hr

web: www.bedekovcina.hr

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Bedekovčina.“


 

                                                       

Općina Bedekovčina


OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Sanacija nestabilnosti u Općini Bedekovčina

Projektom će se sanirati šteta koja je nastala uslijed razornih potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine čime je prouzročena velika materijalna i prirodna šteta te je narušena stabilnost tla koja dovodi do erozije tla i  stvaranja većih i jačih klizišta. Šteta se sanira na lokaciji na starom groblju u Bedekovčini.

Svrha ovog projektnog prijedloga je sanacija štete nastala klizištima kako bi se osigurali uvjeti za svakodnevno nesmetano prometovanje stanovništva te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš od mogućeg daljnjeg urušavanja.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

KORISNIK PROJEKTA Općina Bedekovčina
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 2.507.336,50 kn 

332.780,75 €

BESPOVRATNA SREDSTVA 2.507.336,50 kn 

332.780,75 €

RAZDOBLJE PROVEDBE 01.12.2022.-30.06.2023.
AKTIVNOSTI ·         Izrada projektno- tehničke dokumentacije 

·         Izvedba radova

·         Stručni nadzor

Projekt se provodi u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“, iz FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE.

 

Nacionalno koordinacijsko tijelo:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20

10 000 Zagreb

Telefon: 01/3782 444

e-mail: fseu@mpgi.hr

https://mpgi.gov.hr/

Tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

e-mail: javnipoziv2@mingor.hr

Korisnik projekta:

Općina Bedekovčina

Trg Ante Starčevića 4,

49 221 Bedekovčina

Telefon: 049/213-963

e-mail: info@bedekovcina.hr

web: www.bedekovcina.hr

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Općine Bedekovčina.“


 

DJEČJE IGRALIŠTE KOD SPOMEN DOMA U LUGU POZNANOVEČKOM

Kratak opis projekta:

Projektom je predviđena izgradnja i opremanje novog dječjeg igrališta kod Spomen doma u Lugu Poznanovečkom na dijelu katastarske čestice k.č.br. 875/3, k.o. Poznanovec koje će se sastojati od prostora sa spravama za dječju igru, višenamjenskog prostora za dječju igru, uređene zelene površine prekrivene travom i odgovarajućom vegetacijom, panel ograde koja je predviđena oko cijelog igrališta, elemenata urbane opreme te pripadajuće komunikacijske pješačke površine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta i uvođenje novih usluga kroz stvaranje adekvatnog, kvalitetnog i sigurnog prostora za boravak djece na otvorenom, svakodnevnu igru na rekreacijskoj i kreativnoj opremi igrališta uz razvoj motorike, fizičke koordinacije i socijalnih vještina djece – najmlađih članova zajednice. Cilj je usađivanje navika aktivnog života i tjelesne aktivnosti čime se indirektno utječe na zdravlje i navike djece od malih nogu.

Očekivani rezultati su:

1.   Izgrađeno dječje igralište u Lugu Poznanovečkom ukupne površine 224,50 m2, od čega 201,70 m2 unutar ograde igrališta,

2.   Postavljena panel ograda visine 1,50 m oko dječjeg igrališta,

3.   Izgrađene pristupne pješačke staze,

4.   Montirane sprave za igru,

5.   Uređena zelena površina i odgovarajuća vegetacija,

6.   Postavljene klupe za sjedenje i koševi za otpatke u ograđenom dijelu dječjeg igrališta

7.   Osiguran prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece, roditelja te ostalih stanovnika naselja Lug Poznanovečki, ali i područja čitave Općine Bedekovčina.

Ukupna vrijednost projekta: 603.895,00 HRK

Iznos potpore: 248.014,80 HRK

Vlastita sredstva: 355.880,20 HRK

Kontakt osoba za više informacija:

Sandra Vorih, mag.iur., pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bedekovčina

e-mail: sandra@bedekovcina.hr

telefon: 049/213-963

Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG ZELENI BREGI