Završeni su radovi na projektu: Sanacija klizišta Magdalenićeva ulica – faza I. Sveukupna vrijednost radova iznosi 2.247.351,75 kuna s PDV-om, od čega je 60% financirano od strane Hrvatskih voda.

Radovi sanacije obuhvaćaju rekonstrukciju nerazvrstane ceste zbog pojave klizišta u Magdalenićevoj ulici u dužini od 435 m. Radovi su obuhvaćali rekonstrukciju ceste, izgradnju oborinske odvodnje i nogostupa, zaštitu postojećih instalacija, izgradnju potpornih i parapetnih zidova.

Magdalenićeva ulica važna je ne samo mještanima ulice, već i za prilaz groblju u Bedekovčini te Crkvi sv. Barbara.