Zimska služba

Općinsko vijeće Općine Bedekovčina donijelo je Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova (zimska služba), a na temelju koje se obavljanje poslova zimske službe za zimu 2017./2018. na području Općine Bedekovčina povjerava gospodarskom subjektu STROJNI ISKOP – TRANSPORT ZAJEC, vl. Vladimir Zajec iz Zaboka, Špičkovina 12.

Zimska služba djeluje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, odnosno tijekom zimskog razdoblja.

OSOBA ZA KONTAKT

KOMUNALNI REDAR

Renato Černjević

Telefon: 049/213-963
Fax: 049/214-893
Mobitel: 099/4286858
E-mail: komunalni-redar@bedekovcina.hr

 

DOKUMENTI