Životopis zamjenika načelnika

 • prestaje obnašati dužnost zamjenika općinskog načelnika dana 6. lipnja 2021. godine

Janko Buzjak

Datum rođenja: 09.07.1956

Adresa: Stjepana Radića 72, 49221 Bedekovčina

Mobitel: ++38598378222 

E-mail: janko@bedekovcina.hr

 

 

 

 


 RADNO ISKUSTVO


 • 1977-1984 Zagorka tvornica opekarskih i vatrostalnih proizvoda – RZ zajedničke službe

Referent zaštite na radu,

Obavljanje poslova zaštite na radu,zaštite od požara za tvornicu u cjelini,obrazovanje radnika, normativno uređenja djelatnosti zaštite na radu i zaštite od požara, uvođenje registra radnih mjesta s uvećanim radnim stažem (beneficirani radni staž).

 • 1984-1987- Regeneracija Zabok tvornica netkanog tekstila

Referent zaštite na radu,

Obavljanje poslova zaštite na radu, zaštite od požara za tvornicu u cjelini,obrazovanje radnika, normativno uređenja djelatnosti zaštite na radu i zaštite od požara, s intencijom smanjenja početnih požara, došlo je do smanjenja početnih požara prepoznatljiv u uvođenju radnih navika traženja čistoće radne okoline radnog mjesta i zabrane pušenja u tehnološkim prostorima izrađena mjesta za pušenja s odvodnjom duhanskog dima u svim tehnološkim cjelinama.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara, voditelj vatrogasaca i zaštitara.

 • 1987 Jugokeramika Zaprešić, tvornica keramičkih pločica i porculana  Radna zajednica

Referent zaštite na radu,

Obavljanje poslova zaštite na radu, zaštite od požara za tvornicu u cjelini,obrazovanje radnika, normativno uređenja djelatnosti zaštite na radu i zaštite od požara, organizacija i primjena mjera zaštite na radu posebno propan butan stanica za vrijeme održavanja (Uneverzijade).

 • 02.11.1987-31.03.2016. godine Hrvatski telekom d.d.

Za vrijeme rada u Hrvatskom Telekomu d.d. i pravnim prednicima obavljao sam slijedeće poslove:

 • 02.11.1987-01.08.1991.

Referent zaštite na radu,

 • 01.08.1991.-16.01.1995.

Inženjer zaštite na radu,

 • 16.01.1995.01.09.1999.

Voditelj odsjeka,

 • 01.09.1999.-16.10.2002.

Šef službe,

 • 16.01.2002. 01.03.2005.

 Viši specijalist,

 • 01.03.2005.-01.11.2008.

Ekspert,

 • 01.11.2008.-1.1.2010.

Voditelj grupe za zaštitu na radu,

 • 01.01.2010.-01.07.2014.

Rukovoditelj radne jedinice

 • 01.07.2014-31.01.2016.

Viši voditelj grupe

Za vrijeme rada u Hrvatskom Telekomu d.d. i pravnim prednicima obavljao sam poslove zaštite na radu, u jednom dijelu poslove  zaštite od požara , održavanje objekata u vođenje servisnih poslova čišćenja objekata,čuvanja i zaštite objekata, loženje kotlovnica i vođenja brige o voznom parku i održavanju vozila.

Od 16.02. 2002.-31.03.2015., godine obavljao sam poslove zaštite na radu Za HT-e i kompanije grupi HT-a.

Poslovi su se odnosili na organizaciju poslova zaštite na radu, rukovođenje stručnjacima za zaštitu na radu primjene svih standarda, zakonskih propisa za zaštitu zdravlja i sigurnost radnika na radu. Suradnja s medicinom rada, socijalnim partnerima, inspekcijom rada, te izrada  Procjene opasnosti , Revizije procjene opasnosti, Procjene rizika, praćenje i otklanjanje nedostataka, pripremljen  novi nacrt Pravilnika o zaštiti na radu za HT-e i posebno za članice grupe HT-a.

Suradnja s tijelima nadzora DT-e grupe i vanjskim auditorima za ISO 9001  standarde i OHSAS 18001.

 Za ISO 9001 iz područja zaštite na radu bio sam nositelj i vlasnik procesa, a od strane Uprave imenovan sam i obavljao poslove menađera za  sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću radnika.

Zaštita na radu kojom sam rukovodio u zadnjem eksternom auditu ocjenjena je super ocjenom i vanjski auditor DEKRA u svojem prijedlogu mjera DT-e grupi predložio primjenu naših mjera za ostale članice DT-e grupe( Njemačke , Slovačke, Rumunjske itd) za zaštitu zdravlja i vođenje brige o sigurnosti radnika.

Uz redovite poslove i organizaciju rada poslova zaštite na radu od strane investitora HT-a obavljao sam poslove Koordinatora II na zajedničkim radilištima, organizirao i provodio redovite vježbe evakuacije i spašavanja , s temama zaštite na radu, zaštite od požara i radnog okoliša u vježbama su sudjelovali radnici, hitna medicinska služba i javne vatrogasne postrojbe. Vježbe su se održavale po izrađenim scenarijima i Planovima za evakuaciju i spašavanje s ciljem osposobljavanja radika.

Ispred poslodavca sastavljao i prezentirao izvješća o stanju zaštite na radu tromjesečno odborima za zaštitu na radu(pet odbora) i povjereništvu radnika za zaštitu na radu, prezentirao izvješća za potrebe Uprava društva, Inspekcije rada, DT grupe. Aktivno sudjelovao u radu udruge poslodavaca na   pripremi i izradi  Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu,.


OBRAZOVANJE


 • 2000 Diplomirani inženjer sigurnosti na radu ; Smjer zaštite na radu, Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb, stručni ispit DA 
 • 2006 Diplomirani inženjer sigurnosti na radu ; Smjer zaštite od požara,Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb, stručni ispit DA
 • 1983 Inženjer sigurnosti pri radu, Viša tehnička škola za sigurnost pri radu i zaštitu od požara Zagreb
 • Srednja škola Bedekovčina građevinski tehničar
 • Osnovna škola Bedekovčina

Jezici


Ruski osnovno

Engleski osnovno

IT –znanja

MS_Office,Power Point,  MS Excel HR-NET


Dodatne vještine


Strateško planiranje i upravljanje sustavima, standardima  zaštite na radu, zaštite zdravlja  i sigurnost radnika na radu, andragoška znanja, specijalist zaštite okoliša, osposobljen za pružanje prve pomoći,za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu,osposobljen za provođenje evakuacije i spašavanja, rad u stožeru zaštite i spašavanja, osposobljavanje odraslih.


INTERESI


Vatrogastvo,sport, graditeljstvo.